Statistika – domů

Modus x ^

Příklad: Vypočítejte modus z hodnot: 1; 2; 3; 4; 5.

Výpočet modusu