Statistika – domů

Medián x ~

Příklad: Vypočítejte medián z hodnot: 1; 2; 3; 4; 5.

Výpočet mediánu