Statistika – domů

Charakteristiky variability

Charakteristiky variability zjišťují, jak se navzájem liší jednotlivé prvky statistického souboru. Mezi ukazatele variability (měnlivosti) patří: variační rozpětí, průměrná odchylka, relativní průměrná odchylka, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient.

Variační rozpětí

Průměrná odchylka

Rozptyl

výpočet rozptylu

Směrodatná odchylka