Statistika – domů

Charakteristiky úrovně

Charakteristiky úrovně se snaží vystihnout statistický soubor hodnot jedním číslem. Statistika počítá pro tento účel tzv. střední hodnoty. Mezi střední hodnoty patří průměry: aritmetický průměr, geometrický průměr, harmonický průměr, kvadratický průměr a ostatní střední hodnoty: modus, medián.

Aritmetický průměr

Geometrický průměr

Modus

výpočet modusu

Medián

výpočet mediánu