Statistika – domů

Příklady ze statistiky

Vítejte na stránkách věnované statistice a statistickým výpočtům. Stránky obsahují kalkulačky (kalkulátory), které vám nejenom spočítají výsledek, ale ukáží i kompletní postup výpočtu. Zadání příkladů ze statistiky si můžete jednoduše modifikovat vlastními hodnotami.

Nechte si spočítat hodnoty základních statistických veličin.

Charakteristiky úrovně

Aritmetický průměr

Geometrický průměr

Modus

výpočet modusu

Medián

výpočet mediánu

Charakteristiky variability

Variační rozpětí

Průměrná odchylka

Rozptyl

výpočet rozptylu

Směrodatná odchylka